O firme

Spoločnosť NIG PLUS-V.O.H., s.r.o. je mladá firma, ktorá vznikla v roku 2022 na základe bohatých skúseností konateľa a kooperácie s významnými spoločnosťami na Slovensku ako aj v zahraničí v oblasti obchodu s potravinami a rozličným tovarom. Táto mladá firma úspešne pôsobí na trhu v na Slovensku, v Poľsku, Lotyšsku, v Českej republike a Maďarsku.

Našim cieľom a poslaním je spokojnosť spotrebiteľa a riadime sa heslom ,, Náš zákazník, náš pán“.